Լրացուցիչ կրթություն (տանը)

Փակագծում տրված գոյականները համապատասխանեցրու նախադասությանը:

Ոչ մի քայլ չի կարողանում անել առանց օգնության (օգնություն):

Մարզիկը հանդիսատեսների համակրանքը (համակրանք) բացի գավաթն էլ շահեց:

Ռադիոընդունիչ և թթվածնի բալոններ կային տակառի (տակառ) մեջ:

Բոլոր ծովերը կապվում են օվկիանոսների (օվկիանոսներ) հետ:

Ըստ օրինակի (օրինակ)՝ տասը նախադասություն գրեցի:

Պարզվում է, որ ձկներին դեպի ցանցն (ցանց) են հրապուրում զանազան ձայներով:

Գրել տասական բառ.

  • որոնց հնչյունները ու տառերը հավասար են-վերջ, հոմանիշ, շենք, հականիշ, գիրք, մատ, տուն, կատու, շուն, ամպ։
  • որոնց հնչյունները ավելի շատ են, քան տառերը-գլուխ, նկարել, հնչյուն, դպրոց, տնային, եղևնի, հրատարակչություն, գրել, լսել, շնորհավորել։
  • գրությամբ և արտասանությամբ տարբերվում են-վարդ, խաբել, համբերություն, նուրբ, ուրբաթ, երգ, ավագ, մուգ, աղջիկ, ուղտ։
  • զույգեր, որոնք իրարից տարբերվում են մեկ հնչյունով-կտրիճ-կարիճ, դար-վար, երգ-երբ, աշտանակ-աշտարակ, դրդել-բրդել, դեր-դեղ, հերկել-հերքել, անութ-անոթ, բառ-գառ, մարդ-զարդ։
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s