Լրացուցիչ կրթություն (տանը)

  1. Գրեք այնպիսի հարց, որի պատասխանը կլինի՝ — Ես վաղուց մոռացել էի այդ մասին:

Հիշում ես, որ այսօր մենք պետք է գնանք ման գալու։

  1. Կազմիր այնպիսի նախադասություններ, որ բոլոր բառերը սկսվեն նույն տառով:

Այսօր առավոտյան անտառում անձրև էր։ Հասմիկը հաճախում է հրաձքարան։

  1. Ախոյան, աղմուկ, հարկատու, սուլոց, ելակետային, անեզր, բոլորովին, անհավանական, հաղարջենի, դեղձի բառերի մեջ ի՞նչ կենդանիներ ես տեսնում:

Ախոյան-խոյ։

Աղմուկ-մուկ։

Հարկատու-կատու։

Սուլոց-ուլ։

Ելակետային-կետ։

Անեզր-եզ։

Բոլորովին

Անհավանական-հավ։

Հաղարջենի

Դեղձի-ձի։

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s