Պարապմունք 100

Բոլոր երկիշ թվերը գրառելու համար քանի՞ երեք թվանշան են օգտագործում։ 


18 դրանք են՝ 13,23,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,43,53,63,73,83,93։


2. Մտապահված թիվը մեծացրին 6 անգամ, արտադրյալը  փոքրացրին երկուսով և արդյունքում ստացան 14-ից 5 անգամ մեծ թիվ: Գտեք մտապահած թիվը։

6x-2=70
6x=72
x= 12


3. Հավասարակողմ եռանկյան պարագիծը 12 է: Գտեք այդ եռանկյան կողմին հավասար կողմով քառակուսու մակերեսը։

4×4=16

4. Եղբոր և քրոջ տարիքների գումարը 2 տարի առաջ 15 էր: Այժմ քույրը 13 տարեկան է: Քանի՞ տարի պետք է անցնի, որպեսզի եղբայրը դառնա 9 տարեկան:

այս պահին նրանք միասին 19 տարեկան են
19-13=6 եղբայրը 6 տարեկան է
9-6=3 տարի


5. Գրախանութ բերեցին 12կգ գիրք, ընդ որում 20 գրքերից յուրաքանչյուրը 300 գրամ էր, իսկ մնացած գրքերից յուրաքանչյուրը՝ 200 գրամ: Որքա՞ն էր 300 գրամանոց և 200 գրամանոց գրքերի քանակների տարբերությունը։

20×300=6000
600գ=6կգ

6000:200=30
30-20=106. Ժամը 11:45-ին սկսվեց մուլտֆիլմը, որը տևեց 50 րոպե: Մայրիկը, մուլտֆիլմը սկսելուց հետ, ուղիղ կեսին կանչեց ճաշելու: Ո՞ր ժամն էր ցույց տալիս ժամացույցը այդ պահին:

11:45-ին սկսվեց մուլտֆիլմը, որը տևեց 50 րոպե մինչև 12:35
50:2=25 րոպե անցավ ուղիղ կեսին
11:45-ին գումարենք 25 րոպե կլինի 12:10

7. Տիգրանի ծննդյան տորթը 900 գրամ էր: Մայրիկը այն բաժանեց Տիգրանի և 3 ընկերների միջև: Ամենամեծ կտորի զանգվածը այնքան էր, որքան մնացած երեք կտորների զագվածները միասին: Գտեք ամենամեծ կտորի զանգվածը։

900:6=150գ` մեկ կտորի զանգվածն է
150+150+150=450գ` մեծ կտորի զանգվածն է

8. 4, 8, 32, 512, ___ թվերը գրված են որոշակի օրինաչափությամբ։ Գտեք 32-ից հետո գրված հաջորդ երկու թվերի գումարը։

Յուրաքանչյուր հաջորդ թիվը հավասար է իր նախորդի քառակուսուն բաժանած երկուսի հետևաբար՝ հաջորդը կլինի 512×512:2=131072
131072+512=131584

9. Հայկը ունի 7 միանման լուցկու հատիկ, Արմենը՝ 6, Աննան՝ 5, Սյունեն՝ 4: Նրանցից ո՞վ իր ունեցած  լուցկու բոլոր հատիկներով չի կարող կառուցել եռանկյուն (լուցկու հատիկները չի կարելի կոտրել):

Սյունեն, քանի որ 4 լուցկու հատիկով չի կարող կառուցել եռանկյունի։ Եռանկյան երկու կողմերի երկարությունների գումարը միշտ մեծ է երրորդի երկարությունից:

10. 10. Տրված երեք ուղղանկյունների պարագծերը նշված են ուղղանկյունների ներսում (տես նկարը)։  Գտեք դատարկ ուղղանկյան պարագիծը:

41+18=24+x
x=41+18-24
x=35


Այն սովորողներն, ովքեր դեռ չեն լրացրել ֆայլը, այսօր լրացնեն և ուղարկեն։

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s