Պարապմունք 97

Թեմա՝ Տասնորդական կոտորակների բաժանումը
Երկրորդ եղանակ․սյունաձև բաժանում

1.Կատարեք բաժանումը՝
⅔:¼=8/3
¼:⅕= 5/4
2/45:1/45=24500/14500=49/29
2:¼=8
3:1/9=
1.10/11:21/11
1.⅕:2.3/6

2. Կատարեք տասնորդական կոտորակների բաժանումը․
1,5:0,5
2,25:1,5
16,9:1,3
14,4:1,2
3:0,5
6:0,2
7,12:0.1
45,9:0,01

3.Նշված տասնորդական կոտորակները փոքրացրեք 100 անգամ։
1456,12
23,16
2671,022
2,34
0,1

4. Նշված տասնորդական կոտորակները  մեծացրեք 100 անգամ։
2,45
12,3
0,15
2,56789
1,3
2,13

5. Կրկնողություն․ Գտիր արտադրյալը․
1,2×1,3
0,25×0,4
1,14×0,35
0,3×0,4
1,1×1,3
0,25×0,25
8×0,125

6. Լուծիր խնդիրը.
Փիղը 0,7 տոննայով ծանր է գետաձիուց, իսկ նրանց ընդհանուր քաշը 8,3տոննա է։ Որքա՞ն է յուրաքանչյուրի քաշը։

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s