Լրացուցիչ կրթություն (տանը)

Առաջադրանքները կկատարես մինչ երկուշաբթի:

1.Բառաշարքերում առանձնացնել հոմանիշների 5 եռյակ:
Ջլատել, վատաբանել, հանգցնել, վհատվել, մարել, հուսալքվել, փնովել, պղծել, մասնատել, հուսահատվել, պառակտել, ապականել, շիջել, պախարակել, արատավորել:

Ջլատել-մասնատել, պառակտել։

Վատաբանել-փնովել, պախարակել։

Հանգցնել, շիջել, մարել
Վհատվել, հուսալքվել, հուսհատվել
Պղծել, ապականել, արատավորել
2.Բառաշարքում առանձնացնել հոմանիշ բառերի 5 զույգ:
Կեսօր, հանդարտություն, այգաբաց, միջօրե, խաղաղություն, դայլայլ, հավերժություն, կատար, արշալույս, գագաթ,փայփայանք, հավիտենություն:

Կեսոօր — միջօրե
Հանդարտություն — խաղաղություն
Այգաբաց — արշալույս
Գագաթ — կատար
Հավերժություն — հավիտենություն
3.Բառաշարքում առանձնացնել հականիշ ածականների 5 զույգ:
Քնքուշ, ազնիվ, փոթորկուն, դժոխային, նենգ, բիրտ, ողորկ, հանդարտ, խորդուբորդ, եդեմային:

Քնքուշ-կոպիտ

ազնիվ-կեղծավոր

դժոխային-արքայական

բիրտ-քնքուշ

ողորկ-խորդուբորդ
4.Երկու շարքերից ընտրել արմատ և ածանց և կազմել ածանցավոր գոյականներ:
Ա. Հիվանդ, ելք, գոգ, ջերմ, արգելել, ավազ, ճահիճ, գերեզման, ամուր, կտակ, դարբին, հյուր, ծառ, աղոթել, աշխատել, ծիրան, այգի, լվանալ, բույր, կտակ, դպիր, արվեստ:
գերեզման-ոց
հյուր-անոց
արվեստ-անոց
կտակ-արան
բույր-ոտ
լվանալ-ոց
ծիրան-անոց
այգեստան
աղոթք-արան
ծար-անոց
դարբին-ոց-դարբնոց
ճահիճ-ոտ
արգանել-ոց
ջերմ-ոց-ջերմոց
հեռու-ստան-հեռաստան
ավազ-ուտ
աղոթք-արան-աղոթարան

Բ. -անոց, -արան, -ոց, -ստան, -ուտ, անք:


5. Տրված արմատներով կազմիր մեկական հոդակապով ու անհոդակապ բարդ բառ:
Ջուր, լույս, հաց, որս, երգ, արյուն, արվեստ, աստղ, օգուտ:
Օրինակ՝ ջրհոր-մրգաջուր:

Ջուր-ջրհոս

լույս-լույսաբաց

հաց-հացաման

որս-որսալ

երգ-երգել

արյուն-արյունակեց

արվեստ-արվեստագետ

աստղ-աստղաբան

օգուտ-օգտակար

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s