Պարապմունք 96

Առաջադրանքներ։
1.Կատարեք բաժանումը՝
⅔:¼=8/3
¼:⅕=5/4
2/45:1/45=2
2:¼=8
3:1/9=27
1.10/11:21/11=1
1.⅕:2.3/6=36/75

2. Կատարեք տասնորդական կոտորակների բաժանումը․
1,5:0,5=3
2,25:1,5=1,5
16,9:1,3=13
14,4:1,2=12
3:0,5=6
6:0,2=30
7,12:0.1=71,2
45,9:0,01=

3.Նշված տասնորդական կոտորակները փոքրացրեք 100 անգամ։
1456,12:100=14,5612
23,16:100=0,2316
2671,022:100=26,7102
2,34:100=0,0234
0,1:100=0,001

4. Նշված տասնորդական կոտորակները  մեծացրեք 100 անգամ։
2,45×100=245
12,3×100=1230
0,15×100=15
2,56789×100=256,789
1,3×100=130
2,13×100=213

5. Կրկնողություն․ Գտիր արտադրյալը․
1,2×1,3=1,56
0,25×0,4=0,1
1,14×0,35=0,339
0,3×0,4=0,12
1,1×1,3=1,43
0,25×0,25=0,0625
8×0,125=1

6. Լուծիր խնդիրը.
Փիղը 0,7 տոննայով ծանր է գետաձիուց, իսկ նրանց ընդհանուր քաշը 8,3տոննա է։ Որքա՞ն է յուրաքանչյուրի քաշը։

Լուծում։ 1․ 8,3-0,7=7,6

2․ 7.6/2=3,8

3․ 3,8+0,7=4,5

Պատ․՝ Փիղ-4,5
Գետաձի-3,8

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s