Մայրենի, 6-րդ դասարան, 14.04.2023

Բառաշարքում ընդգծի՛ր բայերը՝ 8 բայ:

Արևագալ, թնդալ, ցախավել, զգալ, բղավել, ջահել, հմայել, ավել, շողալ, ձնհալ, շրխկալ, կոշկաթել, ծավալ,  գդալ, սխալ, համակարգել, հողմարգել, ծամթել, ճնշել, անվայել:

Կապակցության իմաստը արտահայտի՛ր գոյականով:

Բարին կամեցող-բարեկամ
բլուրների շարք-բլրաշարք
գարու հաց-գարհաց
երթևեկության ուղի-երթուղի
զենք կրող-զինակիր
զույգերով պար-զուգապար
ժամանակ անցկացնելը-ժամանցել
դեմքի նկար-դիմանկար
չմուշկներով վազելը-չմշկել
պատվեր տվողը-պատվերատու
լուր բերողը-լրաբեր

Տրված բառերի սկզբին ավելացրո՛ւ մեկ տառ և կազմի՛ր նոր բառեր:

Պարտություն-հպարտություն
լուր-բլուր
երթ-թերթ
աղեղ-բաղեղ
կար-տկար
յուղ-գյուղ
լոր-շլոր
ութ-թութ
վազ-ավազ
աքար-շաքար
ախտ-բախտ
ճար-վճար
նուշ-անուշ
ծուխ-ածուխ
կարել-նկարել
այծ-խայծ

Ընթերցանության օր

Լրացուցիչ կրթություն (տանը)

1. Գտիր տրված բառերի հնչյունափոխված արմատների անհնչյունափոխ ձևերը:

Թզուկ-թիզ
խճավազ-խիճ
մշտադալար-միշտ
հրանման-հուր
հուզական-հույզ
փշրանք-փշուր
կրթասեր-կիրթ
ձիթապտուղ-ձիթ
մրջնաբույն-մրջյուն
խնկաման-խունկ
կրաման-կիր
բնավեր-բույն
ալրափոշի-ալյուր

2. Որտեղ անհրաժեշտ է, գծիկի փոխարեն գրիր հ տառը:

Անշնորհք, խորհուրդ, նիրհել, նժդեհ, նշխահ-, խոնար-վել, նախագահ, ընդ-առաջ, արհեստ, ընդ-ամենը, ընդհանուր, օրհնություն, արհամարհել, հայթհայթել, ապաշխարհել, աշխարհակալ:

3. Բացատրի՛ր դարձվածքները դարձվածաբանական բառարանի օգնությամբ:
Իրար սրտից ջուր խմել–իրար տանջել
Հազար մաղով անցկացրած–շատ անգամներ զտված
Հիվանդի համար ջուր բերող–խնամող
Գլխին կրակ թափել–պատժվել
Կանաչ-կարմիրը կապել–պատրաստվել
Կոպեկի համար մեռած–փողամոլ
Ուրիշի բնում ձու ածել–իրենից հեռու վանել
Ոտքի կոխան դարձնել–անընդհատ նույն թեմային անդրադառնալ
Փուշը մատից հանել–օգնել
Գրքի մի երեսը կարդալ–միակողմանի նայել հարցին

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s