Պարապմունք 93

Տասնորդական կոտորակի բազմապատկումը տասնորդական կոտորակով

Տեսական նյութ:

Դրական տասնորդական կոտորակները բազմապատկելու համար պետք է`

1) անտեսել կոտորակների գրառումներում եղած ստորակետները և բազմապատկել ստացված բնական թվերը,

2) ստացված արտադրյալում աջից ստորակետով առանձնացնել այնքան թվանշան, քանի թվանշան որ կա երկու արտադրիչների կոտորակային մասերում միասին։

Օրինակ`
12,3×1,4
Գրենք տասնորդական թվերը առանց ստորակետի և հաշվենք արտադրյալը՝
123×14= 1722

Վերադառնանք մեր օրինակին
12,3x 1,4
այստեղ ստորակետից հետո ունենք երկու թվանշան՝ 3, 4-ը, ուրեմն ստացված արտադրյալում պետք է աջից ստորակետով  առանձնացնել երկու թվանշան, կլինի՝ 17,22։


Աշխատանք դասագրքից, համար՝ 804, 805, 808, 809, էջ` 154

ա)002 բ)320 գ)0300 դ)2390

ա)4,8 բ )9,3 գ)1 դ)10

ա)0,8762 բ )6,1704 գ)0,03048 դ)0,15414

ա)2,53 բ ) 5,16 գ) 0,726 դ)16,43

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s