Մայրենի 27․02․2023

Լրացուցիչ կրթություն (տանը)

Համացանցից ընտրել վեցից յոթ նախադասությունից կազմված որևէ տեքստ ու որոշել բառերի կազմությունը. պա՞րզ են, ածանցավո՞ր, թե՞ բարդ:

Ամենաակտիվը
Դուք նման եք մշտական ​​շարժման մեքենայի
Երգիր, պարիր և միշտ լի մտքերով
Իսկ քո մասին հստակ չեմ կարող ասել
Ինչ տաղանդ ավելի ուժեղ կդրսևորվի քո մեջ։

Դուք-պարզ , նման-պարզ, մշտական-ածանցավոր, շարժման-ածանցավոր, մեքենա-պարզ, Երգ-պարզ, պար-պարզ, միշտ-պարզ, լի-պարզ, մտքերով-ածացավոր, իսկ-պարզ, քո-պարզ, մասին-պարզ, հստակ-պարզ, չեմ-պարզ, կարող-պարզ, ասել-պարզ, ինչ-պարզ, տաղանդ-պարզ, ավելի-պարզ, ուժեղ-պարզ, կդրսևորվի-պարզ, քո-պարզ, մեջ-պարզ։

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s