Պարապմունք 68

Նոր թեմա՝ Միջին թվաբանական
Տեսական մասը լսիր այստեղ։

Օրինակ՝ ունենք 4, 10, 12, 14 թվերը: Դրանց միջին թվաբանականը գտնելու համար պետք է հաշվենք թվերի գումարը 4+10+12+14=40, ապա գումարը պետք է բաժանել այդ թվերի քանակին՝ 4, կստացվի 40/4=10:

Առաջադրանքներ։
1.Հաշվեք տրված թվերի միջին թվաբանականը.
ա) 10, 12, 15, 11․ (10+12+15+11= 48/4= 12)
բ) 22, 33, 45. (22+33+45=100/3)
գ) 3, 5, 8, 16, 28, 36,45 (3+5+8+16+28+36+45= 141/7)
դ) 74, 0, 82 (74+0+82=156/3= 52 )

 1. Հաշվեք տրված թվերի միջին թվաբանականը.
  ա) -5, -7 (-5+(-7)=+12/2= +6 )
  բ) -2, -3, -4, -5 (-2+(-3)+(-4)+(-5)= +14/4)
  գ) -11, -10, -9, -8 (-11+(-10)+(-9)+(-8)= +38/4)
  դ) 0, 10, -10, 20, -20 (0+10+(-10)+20+(-20)= +60/5= +12 )
 2. Հաշվեք տրված թվերի միջին թվաբանականը.
  ա) 1/5, 1/10 (1/5+1/10= 1/15×2= 30/2= 15)
  բ) 2, 1/3, (1/3+2= 1/5×2= 10/2= 5)
  գ) 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 (1/2+1/3+1/4+1/5= 1/14×4= 56/4= 14)
  դ) 0, -¼ (0+1/4= 1/4)

Կրկնողություն;
4.Գտե՛ք, թե ինչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի հավասարություն.
ա) | -4 | = 4
բ) | 0 | = 0
գ | -12 | – 2 = 10,
դ) – | 1 | = –1,

 1. Մի թիվ 4-ից փոքր է։
  ա) Այդ թիվը անպայման դրակա՞ն է։ ոչ
  բ) Այն անպայման բացասակա՞ն է։ ոչ
 2. Մի թիվ –1-ից մեծ է։ Պարտադի՞ր է, որ այն դրական թիվ լինի։ ոչ
 3. Երկու թվերի արտադրյալը դրական թիվ է։ Ի՞նչ նշան կարող են ունենալ արտադրիչները։ մինուս (բացասական)
 4. Երկու թվերի արտադրյալը բացասական թիվ է։ Ի՞նչ նշան կարող են ունենալ արտադրիչները։ մինուս և մլյուս ( բացասական և դրական)
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s