Լրացուցիչ կրթություն (տանը)

  • Շարունակում ենք ընթերցել Հովհաննես Թումանյանի  «Թմկաբերդի առումը» (չորրորդից ութերորդ մասերը): Կարողանալ կարդացածը բանավոր մանրամասն ներկայացնել:
  • Գրել քսան հատ այնպիսի անուններ, որոնք նաև հասարակ գոյականներ են, օրինակ՝ աշտարակ-Աշտարակ, նվեր-Նվեր, հասմիկ-Հասմիկ:

նվեր-Նվեր

հասմիկ-Հասմիկ

շուշան-Շուշան

աշտարակ-Աշտարակ

լուսին-Լուսի

լիաննա-Լիաննա

գոհար-Գոհար

մեխակ-Մեխակ

մարգարիտ-Մարգարիտ

արև-Արև

քամի-Քամի

ավագ-Ամագ

վահան-Վահան

աստղ-Աստղ

նունուֆար-Նունուֆար

իշխան-Իշան

սուսան-Սուսան

նարդոս-Նարդոս

վարդ-վարդ

համեստ-Համեստ

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s