Պարապմունք 58

Թեմա՝ Ռացիոնալ թվերի համեմատումը
Սահմանում։ Երկու ռացիոնալ թվերից ավելի մեծ է այն թիվը, որը կոորդինատային ուղղի վրա գտնվում է ավելի աջ։

1. Համեմատե՛ք հետևյալ ռացիոնալ թվերը.
ա) -3.½  < 3.1/2
բ) 24.¾ =   24.¾,
գ) 0  >  -12.5/9
  դ) 0 <  + 156. 1/7

2.Իրար հավասա՞ր են արդյոք կոտորակները

Այո
3. Աճման կարգով գրե՛ք հետևյալ ռացիոնալ թվերը.
-31.⅕,    -124.½,   0,   23,   -18,   -19.½,  101,   -46.⅞

4. Նվազման կարգով գրե՛ք հետևյալ ռացիոնալ թվերը.

5. Գրե՛ք որևէ ամբողջ թիվ, որ կոորդինատային ուղղի վրա գտնվում է հետևյալ թվերի միջև․


Խնդիրներ ուրբաթ, շաբաթ, կիրակի օրերի համար
6.Առաջին պարանը երկրորդից երկար է 72 մետրով: Երբ յուրաքանչյուր պարանից կտրեցին 5մ, ապա պարզվեց, որ առաջին պարանը երկրորդ պարանից 4 անգամ երկար է: Գտեք յուրաքանչյուր պարանի երկարությունը:

7. Գտիր ամենամեծ եռանիշ թիվը, որի թվանշանների գումարը պարզ թիվ է:

8. Մայր դպրոցից մինչև Գեղասահքի դպորց՝ 3կմ է: Աննան քայլքով այդ ճամանարհը անցավ 50 րոպեում: Գտիր Աննայի արագությունը (արտահայտած մ/վ-ով), եթե ամբողջ ճանապարհը անցել է հաստատուն արագությամբ:

9. Եվան չորս օրը մեկ գնում է լողավազան, իսկ Տիգրանը՝ վեց օրը մեկ: Հունվարի 26-ի հանդիպումից հետո նրանք հաջորդ անգամ լողազանում երբ կհանդիպեն:
10. Նկար 1-ում ցույց տրված ամրոցը կառուցված է խորանարդներից։ Նկար 2-ում պատկերված է ամրոցը՝ վերևից։ Քանի՞ խորանարդ է պահանջվել ամրոցի կառուցման համար։

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s