Պարապմունք 52

Թեմա՝ Կոորդինատային ուղիղ

1) Ի՞նչ կոորդինատ կունենա այն կետը, որն ունի՝

ա) կոորդինատների սկզբից հինգ միավոր հեռավորություն դրական ուղղությամբ,

+5

բ) կոորդինատների սկզբից չորս միավոր հեռավորություն բացասական ուղղությամբ։
-4

2) Կոորդինատային ուղղի վրա քանի՞  ամբողջ թիվ է գտնվում հետևյալ թվերի միջև.

ա) –5 և 3, բ) 0 և 4, գ) -7 և 15:

ա) –5 և 3

7

բ) 0 և 4

3

գ) -7 և 15

21

3) A կետի կոորդինատը –4 է։ Նրա ո՞ր կողմում է գտնվում և նրանից քանի՞ միավոր հեռավորություն ունի B կետը, եթե B-ի կոորդինատն է՝

ա) –9, բ) –1, գ) +3, դ) +10։

ա) –9

Գտնվում է ձախ կողմում, հեռավորությունը 5 միավոր է։

բ) –1

Գտնվում է աջ կողմում, հեռավորությունը 3 միավոր է։

գ) +3

Գտնվում է աջ կողմում, հեռավորությունը 7 միավոր է։

դ) +10

Գտնվում է աջ կողմում, հեռավորությունը 14 միավոր է։

ա) –9

Գտնվում է ձախ կողմում, հեռավորությունը 5 միավոր է։

բ) –1

Գտնվում է աջ կողմում, հեռավորությունը 3 միավոր է։

գ) +3

Գտնվում է աջ կողմում, հեռավորությունը 7 միավոր է։

դ) +10

Գտնվում է աջ կողմում, հեռավորությունը 14 միավոր է։


4) Գծե՛ք կոորդինատային ուղիղ և նրա վրա նշե՛ք
A (–3), B (+7), C(–6), D (+1), E (+5), F (–5), G (–4) կետերը:

5) Գծեք կոորդինատային ուղիղ, և նրա  վրա նշե՛ք
–7, –5, –2, 0, +1, +4, +8, +10 թվերին համապատասխանող կետերը։

6) Կոորդինատային ուղղի վրա
A (–6), B (+2), C (–3), D (–4), E (+8), F (–2), G (–10) կետերից ո՞րն է գտնվում ամենից ձախ և ո՞րը՝ ամենից

աջ։
Ամենից ձախ — G(-10)
Ամենից աջ — E(+8)

7) Գծե՛ք կոորդինատային ուղիղ և նրա վրա նշե՛ք A (–3) կետը։ Նշե՛ք նաև՝

ա) B կետը, որը գտնվում է A կետից երկու միավոր դեպի աջ

բ) C կետը, որը գտնվում է A կետից երեք միավոր դեպի ձախ։

8.Գրեք այն երեք հաջորդական ամբողջ թվերը, որոնցից՝

ա) ամենափոքրը –7-ն է, բ) ամենամեծը  –5-ն է։

ա) ամենափոքրը –7-ն է

-7, -6, -5

բ) ամենամեծը  –5-ն է։

9.Համեմատե՛ք թվերը.

ա) – 8 և 7, գ) 3 և –13, ե) – 7 և –17,

բ) – 9 և – 11, դ) 0 և – 4, զ) 1 և – 8։

ա) – 8 < 7
գ) 3 > –13, 
ե) – 7 > –17
բ) – 9 > – 11
դ) 0 > – 4
զ) 1 > – 8։

10.Անկանոն կոտորակները դարձրու խառը թվեր. Կրկնողություն
31/10, 35/6, 121/20, 304/100

31/10 = 3 ամբողջ 1/10
35/6 = 5 ամբողջ 5/6
121/20 = 6 ամբողջ 1/20
304/100 = 3 ամբողջ 4/100


11. Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի հավասարություն.

ա) * + (+8) = –1,
բ) * + (+7) = –11,
գ) (+5) + * = 3,դ) –3 + (-*) = –6,
ե)(- *) + (+2) = –10,
զ)(+ 25) +(- *) = 20

ա) -9 + (+8) = –1
բ) -18 + (+7) = –11
գ) (+5) + -2 = 3
դ) –3 + (-3) = –6
ե)(-12) + (+2) = –10
զ)(+ 25) + (-5) = 20

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s