Պարապմունք 48

Թեմա՝  Բաշխական օրենքը ամբողջ թվերի համար
Սովորաբար, երբ մենք տեսնում ենք այսպիսի արտահայտություն …

բաշխական օրենքի ձևաչափ

Մենք պարզապես սկզբում կատարում ենք փակագծերի ներսի գործողությունը, հետո հաշվում ենք ընդհանուր արտահայտությունը.

բաշխական օրենքի կիրառումը

Այդպես մենք հետևում ենք մեզ արդեն ծանոթ «գործողությունների հաջորդականությանը»:

Բաշխական օրենքը կիրառելիս սկզբում 4-ը սկզբում բաշխում ենք 8-ին, այնուհետև՝ 3-ին:

արժեքների բաշխում

Դրանից հետո պետք է հիշենք, որ սկզբում պետք է բազմապատկել և դրանից հետո միայն գումարել:

Երկու դեպքում էլ ստանում ենք 44:Ինչո՞ւ այլ կերպ լուծեցինք հավասարությունը, եթե սկզբում պարզապես կարող էինք փակագծերի ներսի արտահայտությունը հաշվել:  Այսպես մենք պատրաստվում ենք այնպիսի արտահայտություններ լուծելուն, որտեղ փակագծերի փոխարեն կլինեն տառեր։
Օրվա առաջադրանքները
Համարներ  346, 347, 348, էջ՝ 68:

բ) 57⋅39 + 57⋅64,= 57x(39+64) գ) 39⋅42 + 28⋅42= 42x(39+28)
դ) 73⋅57 + 79⋅57, = 57x(73+79) ե) 13⋅195 − 13⋅41= 13x(195+54)
զ) 27⋅48 − 19⋅48, = 48x(27×19) է) 54⋅88 − 54⋅87= 54x(88+87)

բ) 57⋅39 + 57⋅64,= 57x(39+64) գ) 39⋅42 + 28⋅42,= 42x(39+28)
դ) 73⋅57 + 79⋅57,= 57x(73+79) ե) 13⋅195 − 13⋅41,= 13x(195+41)
զ) 27⋅48 − 19⋅48,= 48x(27+19) է) 54⋅88 − 54⋅87:= 54x(88+87)

ա) 350⋅46 + 250⋅46=46x(350+250)

բ) 728⋅49 − 528⋅49=49x(728+528)

գ) 52⋅100 − 52⋅99=52x(100+99) 

դ) 99⋅48 + 1⋅48=48x(99+1)

ե) 4300-43×99=4300-(43×99)

զ) 999⋅156 + 156=156×999

է) 128×32+872×32-1000×31=32×31(128+872+1000)

ը) 728⋅359−628⋅359+641⋅1000=359×641(728+628+1000)

թ) 999⋅999−999⋅989−9990=999(9990+989)

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s