Մայրենի, 6-1, 9.11.2022

  1. Կետերի փոխարեն գրի՛ր տրված հոմանիշներից ամենահարմարը:

Ջուրը շատ (սառն, ցուրտ, պաղ) էր, ճիշտ օրվա նման:

…. (սիրտը շուռ եկած, տակն ու վրա եղած, ալեկոծված, հուզված, վրդովված) ծովը ծեծում էր ափերը:

Ինչո՞ւ ես այդպես … (աներեր, հաստատուն, անսասան, անշարժ, անդրդվելի, անխախտ) նստել՝ փայտ կուլ տվածի նման:

Մարդն այնպես … (շուտափույթ, արագ, շուտ, հապճեպ) էր քայլում, կարծես կարևոր մի բանից ուշանում էր:

Փոքրիկը մի քիչ ոտքը կախ գցեց, հետո … (համարձակվեց, սիրտ առավ, խիզախեց, հանդգնեց) ու մոտ եկավ:

Ի վերջո այնպիսի մի տաճար … (շինեց, կառուցեց, կերտեց), որ բոլորին զարմացրեց իր արվեստով:

2. Տրված բառերն ըստ հոմանիշության բաժանի՛ր հինգ խմբի:

Խոշոր, երկերեսանի, առատ, մեծահռչակ, կեղծավոր, պտղաբեր, երեսպաշտ, վիթխարի, արգավանդ, նշանավոր, շողոքորթ, հանրածանոթ, ահռելի, մեծ, բեղուն, երևելի, խայտաբղետ, ականավոր, բերրի, աժդահա, չալպտուրիկ, բարեբեր, հանրաճանաչ, հսկա, անվանի:

Խոշոր, վիթխարի, ահռելի, մեծ, աժդահա, հսկա։

Երկերեսանի, կեղծավոր, երեսպաշտ, շողոքորթ։

Առատ, պտղաբեր, բեղուն, բերրի, բարեբեր, արգավանդ։

Մեծահռչակ, հանրածանոթ, հանրաճանաչ, նշանավոր, ականավոր, երևելի։

Խայտաբղետ, չալպտուրիկ։

3. Տրված բառերն ըստ հոմանիշության բաժանի՛ր հինգ խմբի:

Դժբախտ, հին, փնթփնթան, հնամենի, անկայուն, տոկուն, երերուն, թշվառ, դիմացկուն, հնօրյա, դժգոհ, անբախտ, պինդ, հինավուրց, չարաբախտ, ամուր, վաղեմի, անհաստատ, խախուտ, դժկամ, ապերջանիկ, տարաբախտ, դողդոջուն:

Դժբախտ, թշվառ, անբախտ, չարաբախտ, ապերջանիկ, տարաբախտ։

Հին, հնամենի, հնօրյան, հինավուրց, վաղեմի։

Փնթփնթան, դժգոհ, դժկամ։

Տոկոն, դիմացկուն, պինդ, ամուր։

Երերուն, անհաստատ, խախուտ, դողդոջուն։

Լրացուցիչ կրթություն (տանը)

Տրված բառերն ըստ հոմանիշության բաժանի՛ր հինգ խմբի:

Շրջել, խորհրդածել, կողոպտել, խենթանալ, արտասվել, մտածել, գողանալ, ցնորվել, մտորևլ, շրջագայել, հափշտակել, մտմտալ, թալանել, խելագարվել, խորհել, հեկեկալ, ցնդել, հեծկլտալ, ողբալ, հիմարանալ, գռփել, թափառել, լալ, գժվել, պտտել:

Շրջել, շրջագայել, թափառել, պտտել։

Խորհրդածել, մտածել, մտորևլ, մտմտալ, խորհել։

Կողոպտել, գողանալ, հափշտակել, թալանել, գռփել։

Խենթանալ, ցնորվել, խելագարվել, ցնդել, հիմարանալ, գժվել։

Արտասվել, հեկեկալ, հեծկլտալ, ողբալ, լալ։

Տրված հոմանիշներով կազմի՛ր նախադասություն:

ա) Կանաչ, զմրուխտե:

Կանաչ-Մեր բակի խոտը կանաչ է։

Զմրուխտ-Ես ունեմ զմրուխտե ապարանջան։

բ) Բաժակ, գավաթ:

Բաժակ-Ես բաժակով ջուր եմ խմում։

Գավաթ-Պապիկս ինձ խնդրեց իրեն բերել մեկ գավաթ ջուր։

գ) Ձյունաթույր, ճերմակ, սպիտակ:

Ձյունաթույր-Մեր վարագույրը ձյունաթույր է։

Ճերմակ-Ձյան ճերմակ փաթիլները թափվում են։

Սպիտակ-Ես շատ եմ սիրում սպիտակ գույնը։

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s