Պարապմունք 34 Թեմա՝ Պատահույթի հավանականություն

Թեմա՝ Պատահույթի հավանականություն

1.Նետում են զառ: Հաշվե՛ք պատահույթի հավանականությունը.
ա) «հանդես կգա 5 թիվը» 1/6
բ) «հանդես կգա զույգ թիվ» 3/6=1/2
գ) «հանդես կգա կենտ թիվ» 1/2
դ) «հանդես կգա 3-ի բաժանվող թիվ»: 3/6=1/2

2. Մետաղադրամը նետել են մեկ անգամ: Ինչի՞ է հավասար հավանականությունը, որ հանդես կգա զինանշան:

Պատ․՝ 1/2


3. Մետաղադրամը նետել են մեկ անգամ: Որքա՞ն է հավանականությունը, որ հանդես կգա գիր:

Պատ․՝ 1/2

4.  2 սև և 5 սպիտակ գնդակ պարունակող արկղից պատահականորեն հանվել է 1 գնդակ: Ինչի՞ է հավասար հավանականությունը, որ հանվել է.
ա) սև գնդակ, 2/7
բ) սպիտակ գնդակ: 5/7

5. Նետում են երկու զառ: Որքա՞ն է հետևյալ պատահույթի հավանականությունը.
ա) «միավորների գումարը 2 է»,-1/36
բ) «միավորների գումարը 10 է»,-3/36
գ) «միավորների գումարը 12 է»,-1/36
դ) «միավորների գումարը 13 է»: -0/36
Հարցեր կրկնողության համար:

6. Հաշվիր.

ա) 50-ը  500-ի ո՞ր տոկոսն է,
հուշում.
50×100:500=5000:500=10%
բ) 25-ը 125-ի ո՞ր տոկոսն է,

25×100:125=2500:125=20%
գ) 30-ը 300-ի ո՞ր տոկոսն է,

30×10:300=300:300=1%
դ) 15-ը 75-ի ո՞ր տոկոսն է,

15×100:75=1500:75=20
ե) 40-ը 250-ի ո՞ր տոկոսն է, 

40×100:250=4000:250=16%
զ) 15-ը 900-ի  ո՞ր տոկոսն է:

15×100:900=1500:900

7. Ապրանքի գինը 5600 դրամ էր։ Այդ գինը նախ բարձրացավ 10 %-ով, ապա իջավ նույնքան տոկոսով։ Նախնական գնի համեմատ ավելի թա՞նկ, թե՞ ավելի էժան դարձավ ապրանքը։

5600/10=560

5600+560=6160

6160/10=616

6160-616=5546

Ապրանքը էժանացավ

8. Շախմատային մրցաշարում 120 խաղերից 42-ն ավարտվել են ոչ-ոքի արդյունքով։ Ոչ-ոքիների քանակը խաղերի ընդհանուր քանակի քանի՞ տոկոսն է։

42×100/120=4200/120=35%

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s