Պարապմունք 17

Առաջադրանքներ։
1. 90 000 դրամը բաժանե՛ք
ա) 5: 4 հարաբերությամբ
բ) 2:3  հարաբերությամբ

Լուծում։ 1․ 2+3=5

3․ 18․000×2=36.000

18.000×3=54.000

2. 90.000:5=18.000

2. Նշված թիվը բաժանե՛ք տրված հարաբերությամբ.
ա) 12, 1։ 3 =1+3=4=12:4=3
բ) 15, 2։3=2+3=5=15:5=3
գ) 48, 3։ 5=3+5=8=48:8=6
դ) 100, 1 2 ։ 1 3 =12+13=25=100:25=4
ե) 96, 1 3 ։ 1 9 =13+19=32=96:32=3
զ) 90, 1 4 ։ 16 =14+16=30=90:30=30

3. Ինչպե՞ս 24 թիվը բաժանել 1: 2:3 հարաբերությամբ։

Լուծում։ 1․ 24, 1։ 3=1+3=4=24:4=6

4. Թեստից անբավարար գնահատական է ստացել 16 աշակերտ: Անբավարար գնահատական ստացածների քանակը հարաբերում է դրական գնահատական ստացածների քանակին, ինչպես 2 ։ 7։ Քանի՞ աշակերտ է դրական գնահատական ստացել։

5. Երկու կաթնամանների տարողությունները հարաբերում են, ինչպես 11 ։ 5։ Քանի՞ լիտր կաթ կտեղավորվի առաջին կաթնամանում, եթե երկրորդի տարողությունը 25 լ է։6. Ինչի՞ է հավասար գծագրի մասշտաբը, եթե գծագրում գծված պատկերը իրականից մեծ է 7 անգամ։

7. Քարտեզի վրա պատկերները իրականներից փոքր են 90 անգամ։ Ինչի՞ է հավասար քարտեզի մասշտաբը։

8. Նախագիծ 1.
Իմ սենյակի հատակագիծը

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s