Homework English 27.09.2022

Homework page 17, ex. a, c, b

Թարգմանել

Բարև։ Ես Ջոաննան եմ։ Ես 14 տարեկան եմ։ Ես Անգլիացի եմ։ Ես Մանչեստրից եմ։ Իմ հասցե 4 Բրուկլանդս Ռոադ, Սել, Մանչեստեր։ Իմ հեռախոսահամարը 07715204523։ Իմ հերոսուհին Ալիս Քեիսն է։ Նա Նյու-Յորքից է։ Սա Ալիսը չի, սա ես եմ։

Hi. I’m Marianna: I’m 11. I’m Armenian. I’m from Armenia. I am born to Russia. My heroine is my mother. She’s Armenian. She’s born to Armenia. I love she very much. She’s very beautiful.

My heroine is my mother, because she helps me every moment. I love her so much.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s