Դաս 2 – Հայաստանի Պատմավարչական Բաժանումները – Սեպտեմբերի 19-23

Տեսաֆիլմ 1

Տեսաֆիլմ 2

  1. Ներկայացրե՛ք Մեծ Հայքի վարչական բաժանումը/գրավոր/։

Մեծ Հայքը կոչվում է Մեծ Հայաստան։ Մեծ Հայքը բաժանված է եղել 15 նահանգների։

Տայք, Գուգարք, Բարձր Հայք, Մոկք, Կորճայք, Պարսկահայք, Ծոփք, Աղձնիք, Այրարատ, Սյունիք, Ուտիք, Արցախ, Տուրբերան, Վասպուրական, Փայտակարան։

  1. Աղյուսակի տեսքով ներկայացրե՛ք նախնադարի փուլերը/գրավոր/։

Նախնադարի փուլերն են քար, պղինձ, բռոնզ։ Քարե դարը բաժանվում է 3 մասի Հին քարեդար, Միջին քարեդար, Նոր քարեդար։

  1. Որքա՞ն է ՀՀ տարածքը, Մեծ Հայքի ո՞ր մասն է այն կազմում/գրավոր/։

ՀՀ տարածքը կազմում է 1/13 մասը 29․800քառակուսի կմ։

  1. Պատմե՛ք հին քարի դարի բնորոշ գծերի մասին։ Պալեոլիթյան ի՞նչ կայաններ գիտեք Հայաստանում /գրավոր/։

Մարդիկ քարե դարում ապռում էին փոքր խմբերով, որոնք կոչվում էին հոտ։ Մարդկանց բոլոր աշխատանքային գործիքները քարից էին պատրաստված։ Մարդիկ քարե դարում արաջին անգամ կրակ ստացան։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s