Դաս 1 – Հայկական Լեռնաշխարհ – Սեպտեմբերի 12-16

Տեսաֆիլմ 1

Տեսաֆիլմ 2

  1. ԲԱՑԱՏՐԵ՛Ք «ՀԱՅՐԵՆԻՔ» ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ /ԲԱՆԱՎՈՐ , ԷՋ 7-8/

Հայրենիք հասկացողությունը այնտեղն է որտեղ մարդիկ ծնվում են, ապրում են, արարում են և կերտում են իրենց պատմությունը։ Մեր հայերի հայրենիքը կոչվում է Հայաստան կամ Հայք։

  1. ՆԿԱՐԱԳՐԵ՛Ք ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԼԵՌՆԱՇԽԱՐՀԻ ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԵՐՆ ՈՒ ԼՃԵՐԸ/ԳՐԱՎՈՐ /

Կուր գետը գտնվում է Հայաստանի հյուսիսում։

Արևելքում գտնվում են Կասպից ծովը և Ուրմիա լիճը։

Իսկ արևմուտքում գտնվում է Փոքրասիական սարահարթը։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s