I Can Older in a cofe

(white) coffee-սպիտակ սուրճ

Black coffee-սև սուրճ

cappuccino-կապուչինո

espresso-եսպրեսո

tea (with milk)-կաթով թեյ

hot chocolate-տաք շոկոլադ

orange juice-նարինջի հյութ

baguette-Բագեթ

sandwich (white bread)-սենդվիչ սպիտակ հացով

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s