Պարապմունք 7

1. Տրված պատկերի S մակերեսը հաշվելու համար կազմեք տառային արտահայտություն (միայն ա, բ, գ-հ համար):
1․ a x a
1․ a x b
1․ a x b – d + c x d

2. Նշված կոտորակները դարձրու՛  72 հայտարարով կոտորակներ

⅓=24/72
2/9=16/72
12/24=36/72
5/6=60/72
7/8=63/72

3.Կատարի՛ր կոտորակների գումարում կամ  հանում

1/7+2/7=3/7
3/10+4/10=7/10
5/12+7/12=12/12=1
7/25+13/25=20/25=4/5
16/48+ 21/48=37/48
16/30-5/30=11/30
28/45-13/45=15/45 = 3/9
51/76-14/76=37/76               
87/60-21/60=66/60=11/10
103/120-49/120=54/120=27/60
1/4+1/2=3/4
3/15+4/5=15/15=1
5/10+3/20=13/20
1/25+4/5=21/25
15/30+1/3=25/30=5/6
1-3/5=2/5
1-4/10=6/10=3/5
1-12/20=8/20=2/5
1-15/21=6/21          
1+2/3=5/3             
1+4/13=17/13

4.Տրված թիվը մեծացրու՛  նշված մասով.

ա․36-ը մեծացրու իր 2/9 մասով

36+8=44

բ․45-ը մեծացրու իր 3/15 մասով

45+9=54

գ․28-ը մեծացրու իր 4/7  մասով

28+16=44

5.Արամը իր ընկերների հետ գնաց արշավի։ Նրանք առաջին օրը անցան ճանապարհի 3/8 մասը   և հաջորդ օրվան մնաց անցնելու 10կմ։ Գտի՛ր որքա՞ն էր ամբողջ ճանապարհի երկարությունը:\

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s