Թեմա՝ Թվային արտահայտություն, տառային արտահայտություն

Թվեր և գործողությունների նշաններ պարունակող
«իմաստալից» արտահայտությունը կոչվում է թվային արտահայտություն:
Օրինակ՝ 12-6:3

Եթե արտահայտությունը, բացի թվերից և գործողությունների նշաններից պարունակում է նաև տառեր, կոչվում է տառային արտահայտություն:

Առաջադրանքներ
1.Ի՞նչ է թվային արտահայտությունը, բերեք  մի քանի թվային արտահայտության օրինակներ, հետո հաշվեք դրանց արժեքները:

5+5×5=30

2+2×3=8

2.Կազմեք  թվային արտահայտություններ, որոնց  արժեքները լինեն
ա)100
բ) 0

50×2+1-1=100

5×5-25=0

3.Գրեք  արտահայտության արժեքը՝

ա) ¼+⅕=9/20
բ)121/13:11/26=22


4.Ի՞նչ է տառային արտահայտությունը, բերեք մի քանի օրինակ: Ա+5=6, Բx2=4

5. Տառերը փոխարինե՛ք թվանշաններով այնպես, որ ստացվեն ճիշտ անհավասարություններ.

ա) 573 > 455.
բ) 753 > 593.
գ) 944 > 444.
դ) 13 < 45.
ե) 829 > 136.

6. Գտեք տառային արտահայտության արժեքը, եթե a=3

ա) 3 ⋅ a + 386=400
բ) 27 ։ a + 96 ։ a=1
գ) (17 – a) ⋅ 3=42
դ) (6 ⋅ a + 3) ⋅ a=63

7.Գրելով թվային արտահայտության տեսքով կատարե՛ք գործողությունները՝

ա) 52 և 48 թվերի գումարի և այդ թվերի տարբերության արտադրյալը։

Լուծում։ 1. 52+48=100 2. 52-48=14 3. 100×14=1400

Պատ․՝ 1400
բ) 20 և 10 թվերի արտադրյալի և  199 թվիի տարբերությունը:

Լուծում։ 1․ 20×10=200 2․ 200-199=1

Պատ․՝ 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s