Պարապմունք 4

1.Ինչպե՞ս կփոխվի արտադրյալ, եթե

ա) արտադրիչներից մեկը մեծացնենք 3 անգամ,
բ) արտադրիչներից մեկը փոքրացնենք 5 անգամ,
գ) արտադրիչներից մեկը մեծացնենք 2 անգամ, իսկ մյուսը մեծացնենք  3 անգամ,
դ)  արտադրիչներից մեկը մեծացնենք 3 անգամ, իսկ մյուսը  փոքրացնենք 3 անգամ։

2. Հաշվիր արտահայտության արժեքը՝

ա) (333−308)⋅25−612:34=607
բ) (2/11+3/11)+1/11:1/5=10/11

3. Քանի՞ եռանիշ թիվ կարող ես կազմել 1, 2,7 թվանշաններով, եթե թվի  գրության մեջ թվաշնանները կարելի է կրկնել: 127, 172, 217, 721, 271, 712.

6-անգամ

4. Պարի  խմբի երեխաների տարիքների գումարը 36 է։ Երկու տարի հետո նրանց անդամների տարիքների գումարը կլինի 60: Պարի խմբում քանի երեխա կար:

 5. Գրիր հինգ հատ կրճատելի կոտորակ, հետո կատարիր կրճատումը:

6.Տեղաշարժելով լուցկու մեկ հատիկ՝ ստացիր ճիշտ հավասարություն:

Подпись отсутствует

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s