Պարապմունք 2

Առաջադրանքներ:

1. Քալլոթցի խնդիրը(ամենապարզ, չլուծված խնդիրը):
Վերցրեք ցանկացած թիվ, եթե այն ​​զույգ է, ապա բաժանեք երկուսի: Եթե այն ​​կենտ է, բազմապատկեք երեքով և ավելացրեք մեկ: Կրկնեք գործողությունը: Արդյո՞ք բոլոր թվերն են, որ այդքան գործողություններից հետո արդյունքում միշտ կստացվի մեկ: Լուծում։ 3-10-5-16-4-2-1

Հարցեր Քալլոթցի խնդրի վերաբերյալ.
ա)Հետևելով խնդրի քայլերին, ստուգեք գործողությունները 3, 4, 5, 6, 64 թվերի համար:
բ)Վերցրեք ցանկացած թիվ զրոյից տարբեր, կատարեք քայլերի հերթականությունը, ստացա՞ք մեկ:
32-16-4-2-1
Աշխատանք կրկնողության համար:
2. Գրի՛ր որևէ երկնիշ թիվ.

12

ա) Գտի՛ր այդ թվի կրկնապատիկը,

24

բ) Գտի՛ր այդ թվի 1/2 մասը,

6

գ)  Գտի՛ր այդ թվից 58-ով մեծ թիվ

70

դ) Գտի՛ր այդ թվից 10-ով փոքր թիվ:

2


3.Ինչպե՞ս կփոխվի գումարը, եթե 

ա) Գումարելիներից մեկը մեծացնենք 6-ով,

Կմեծանա 6-ով

3.Ինչպե՞ս կփոխվի գումարը, եթե 

ա) Գումարելիներից մեկը մեծացնենք 6-ով,
Գումարը կմեծանա 6-ով:

բ) Գումարելիներից մեկը մեծացնենք 7-ով, իսկ  մյուսը՝ 4-ով,
Գումարը կմեծանա 11-ով:

գ) Գումարելիներից մեկը մեծացնենք 7-ով, իսկ  մյուսը  փոքրացնենք 4-ով,
Գումարը կմեծանա 3-ով:

դ) Գումարելիներից մեկը փոքրացնենք 5-ով,
Գումարը կփոքրանա 5-ով:

ե) Գումարելիներից մեկը փոքրացնենք 5-ով, իսկ մյուսը `  3-ով,
Գումարը կպոքրանա 8-ով:

զ) Գումարելիներից մեկը մեծացնենք, իսկ մյուսը նույնքանով փոքրացնենք։
Գումարը կմնա նույնը:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s