Թեմա՝ Թվային արտահայտություններ

  • Հաշվել թվային արտահայտության  արժեքը․

(1971-1317):6+57400:140=654:6+410=519

314260:380+3481·280=231560

(15/18: 5/36):25/8=15/18×36/5=108/18×8/25=864/450

(5/11 + 8/5 : 19/7) x (25/8 — 3)=

(1-5/9 + 7/13) x 13=

Կիրառելով բաժանման հատկությունները՝ հաշվումները  կատարել առավել հարմար  եղանակով․

(25·36):12

(480·36):24

(225+725):25

(360+720):36

  • Կիրառելով բազմապատկման օրենքը՝ հաշվումները  կատարել առավել  հարմար  եղանակով․

50 256

589·28+589 72

  • Կիրառելով   գումարման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները՝ հաշվումները  կատարել առավել  հարմար  եղանակով․

286+158+14+42

1756+2891+44+109

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s