Մարտ

Գարունը արթնացավ, որպեսի ծառերը և խոտերը ծաղկեն

Արդնացան, ուրախացան

Այո, ուրախացան, որովհետև բոլոր ծաղիկները քնած էին իսկ հիմա արդնացան

Որ քաղեն <ուտել>

Բալենին նրանց ուրախացրեց, որովհետև ոչմեկ չեր ուզում, որ նրանք վերցնեն նրանց ցորենը

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s