1.Օգտագործելով կոտորակների գումարման օրենքները՝ հաշվեք առավել հարմար եղանակով․

Օր.1/5+8/9+2/5=1/5+2/5+8/9=(1+2)/5+8/9=3/5+8/9=(27+40)/45=67/45

9/5+7/4+11/5

 • 7/25+2/5+6/25=7/25+6/25=13/25+2/5=23/25
 • 9/32+7/4+15/32=9/32+15/32+7/4=21/32+7/4=(21+56)/32=77/32
 • 11/35+16/7+3/35=11/35+3/35+16/7=14/35+16/7=(14+80)/35=94/35
 • 71/42+13/6+25/42=71/42+25/42+13/6=96/42+13/6=(96+91)/42=187/42
 • 17/64+9/16+33/64=17/64+33/64+9/16=50/64+9/16=(50+36)/64=86/64
 • 3/25+7/15+4/15=7/15+4/15+3/25=11/15+3/25=()
 • 8/39+11/3+64/39=
 • 2/55+10/33+6/33=
 • 7/36+5/3+8/3=
 • 71/44+4/44+5/4=
 • 45/28+5/21+8/21=

2.Ի՞նչ կոտորակ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի հավասարություն.

 • 99/44+5/4=*-71/44
 • *-8/21=45/28+5/21
 • *+1/3=1/2+1/6

3. Ուղղանկյունանիստի բարձրությունը 45/14 դմ է, լայնությունը՝ 10/7 դմ, իսկ երկարությունը բարձրության և լայնության գումարից ավելի է 5/7-ով։ Որքա՞ն է ուղղանկյունանիստի ծավալը։

4.Առաջին օրը ցանել են ամբողջ դաշտի 1/12-ը, երկրորդ օրը՝ 5/18-ը, իսկ երրորդ օրը 7/24-ը: Դաշտի ո՞ր մասն են ցանել այդ երեք օրում:Z

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s