Հնարագետ ջուլհակը

  • Ինչո՞ւ են մարդիկ այդպես վախենում դերվիշից։ <Նրանք վախենում էին դերվիշից, որովհետև նա ամբողջ օր իր գլուխը ծացկած նստած էր և նա ոչմի դեպքում չեր դուրս գալիս այդ շրջանից>
  • Քո կարծիքով ի՞նչ էր մտածում դերվիշը, պատասխանդ պատճառաբանիր։ <Իմ կարծիքով նա մտածում էր, որ ինչու են բոլորը ինձնից հարձեր տալիս, ինչու են մտածում, որ ես վախենալու եմ, և ինչու են բոլորը իմ մասին խոսում և մատծում>
  • Վերնագրիր հատվածը։
  • 1․ <Գիտնականների նոր հայտնագործությունը>4
  • 2․ <Ո՞վ է այս մարդը>
  • 3․ <Սպասված օրը>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s