Թեմա՝ Կոտորակների համեմատում

1.Համեմատե՛ք կոտորակները

7/6 < 5/3
2/3 > 1/2
21/22 > 32/33
15/17 < 21/20
2.Գրե՛ք այն բոլոր բնական թվերը, որոնք աստղանիշի փոխարեն տեղադրելու դեպքում կստացվի ճիշտ անհավասարություն

  • 6/5 < 13/5
  • 1/5 < 2/5
  • 4/7 > 3/7
  • 1>4/4

3.Արդյո՞ք միշտ է անկանոն կոտորակը մեծ կանոնավոր կոտորակից: Բերեք մի քանի օրինակներ:

4/5, 11/10, 100000/56.

4.Գրե՛ք 7/10-ից մեծ այն բոլոր կոտորակները, որոնց համարիչը 7 է:

13/7.

6.Գրե՛ք 17/9-ից փոքր բոլոր այն կոտորակները, որոնց հայտարարը 9 է:

100/9

7.Լրացրե՛ք աղյուսակը:

 Գումարելի 3/8 5/24 37/81 61/72 39/45 82/81
 Գումարելի 11/18 9/16 5/27 17/48 16/25 71/36
 Գումար 71/72 37/4852/81 173/144 339/225 967/324 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s