Լեզվական աշխատանք

Քույր-գեղեցիկ, բարի, քնքուշ, ժպտերես, խելացի։

Եղբայր-ուժեղ, խելացի, և այլն․․

Մայր-գեղեցիկ, բարի, խելացի, հնարամիտ, քնքուշ, և այլն․․․

Հայր-ուժեղ, հնարամիտ, պաշտպանող։

Տատիկ-գեղեցիկ, խելացի, հնարամիտ։

Պապիկ-խելացի, հնարամիտ։

Սիրտ-սրտաձև

Վախ-վախկոտ

Քար-քարոտ

Մայր-մայրական

Երկինք-երկնային

Արև-արևոտ

Փայտ-փայտե

Լեռ<ն>-լեռնային

Փողոց-փողոցային

Երկաթ-երկաթյա

Օդ-օդային

Ծաղիկ-ծաղկային

Եղբայր-եղբայրական

Ոսկի-ոսկե

Արծաթ-արծաթյա

Ծով-ծովային

Ամերիկա-Ամերիկական

Ֆրանսիա-Ֆրանսիական

Գերմանիա-գերմանական

1․մշուշապատ 2. խոտավետ 3. հավերժական 4. լեռնային 5. բարձր 6. վայրի 7. մորուքավոր 8. վայրի
Տեքստը դարձավ ավելի պատկերավոր:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s