02-04.03.2022

Կոտորակների բազմապատկում

 1. Գումարը գրի՛ առեք արտադրյալի տեսքով.
  • 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 = 4*1/5 = 4/5
  • 2/3 + 2/3 + 2/3 + 2/3 + 2/3 = 5*2/3 = 10/3
  • 4/3 + 4/3 + 4/3 + 4/3 = 4*4/3 = 16/3
  • 7/2 + 7/2 + 7/2 = 3*7/2 = 21/2
 2. Արտադրյալը գրի՛ առեք գումարի տեսքով.
  • 5 * ½ = 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 = 5*1/2 = 5/2
  • 3 * 5/2 = 5/2 + 5/2 + 5/2 = 5*3/2 = 15/2
  • 4 * 6/7 = 6/7 + 6/7 + 6/7 + 6/7 = 4*6/7 = 24/7
  • 2/5 * 2 = 2/5 + 2/5 = 2*2/5 = 4/5
  • 4/9 * 5 = 4/9 + 4/9 + 4/9 + 4/9 + 4/9 = 4*5/9
  • 2/3 * 7 = 2/3 + 2/3 + 2/3 + 2/3 + 2/3 + 2/3 + 2/3 = 7*2/3 = 14/3
 3. Կատարե՛ք բազմապատկում.
  • 3/7 . 5/2 = 15/14
  • 8/3 . 9/4 = 6/1 = 6
  • 5/9 . 7/4 = 35/36
  • 6/7 . 3/8 = 19/28
  • 2/9 . 6/17 = 4/51
  • 10/7 . 3/8 = 15/28
  • 4/5 . 21/16 = 21/20
  • 15/4 . 5/3 = 25/4
  • 12/17 . 31/27 = 124/153
  • 56/59 . 13/8 = 91/59
  • 25/23 . 69/70 = 15/14
  • 44/37 . 111/11 = 12/1 = 12
 4. Կատարե՛ք գործողությունները
  • 5/2×7/8+¾x9/5=35/16+27/20=175+108/80=283/80
  • 3/8×5/6+17/6×9/10=15/48+153/60=75+612/240=687/240
  • 11/213/12 + 5/24 * 3/2 = 143/24 + 15/48 = 286+15/48 = 301/48
  • 81/16×8/5-3/20×11/4=648/80-33/80=615/80=123/16
  • 35/4×79/15-21/3×5/4=2765/60-105/12=2765-420/60=2345/60=469/12
  • 13/4×68/7-97/49×9/8=884/28-873/392=12376-873/392=11503/392
 5. Ուղղանկյան լայնությունը 5/2 սմ է, իսկ երկարությունը լայնությունից 7 անգամ մեծ է: Գտե՛ք ուղղանկյան պարագիծն ու մակերեսը:
  5/2 * 7 = 35/2
  Պարագիծ=5/2+5/2+35/2+35/2=40
  Մակերես=5/2×35/2=175/4
 6. Թիվը ներկայացրե՛ք երկու սովորական կոտորակների արտադրյալի տեսքով:
  • 12/85 = 2/5×6/17
  • 1/16 = 1/4×1/4
  • 72/35 = 9/5×8/7
  • 8/9 = 4/3×2/3
  • 24/75 = 4/5×6/15
  • 32/65 = 8/5×4/13
 7. Կատարե՛ք գործողությունները:
  • 2/5 * (1/2 + ¾ + 1/8) = 2/5 * 11/8 = 16+55/40 = 71/40
  • 3/7 * 2/4 + 5/2 * 3/14 = 6/28 + 15/28 = 6+15/28 = 21/28
  • 7/3 * 9/4 + 9/4 * 5/12 = 63/12 + 45/48 = 252+45/48 = 297/48
  • 7/12 * 12/7 – 11/17 * 17/11 = 1-1 = 0
 8. Կրճատե՛ք կոտորակները
  • 72/60 = 6/5
  • 44/99 = 4/9
  • 30/12 = 5/2
  • 84/66 = 16/11
  • 132/81 = 44/27
  • 169/26 = 13/2
 9. Գտե՛ք ուղղանկյունանիստի ծավալը, եթե նրա բարձրությունը 8 սմ է, իսկ հիմքը քառակուսի է, որի կողմը երկու անգամ փոքր է ուղղանկյունանիստի բարձրությունից:
  8/2=4
  4x4x8=128
 10. Կոտորակները բերե՛ք ընդհանուր հայտարարի.
  • 6/21, 23/14 և 8/49 = 294
  • 4/121, 3/88 և 5/11 = 968
  • 71/64, 5/80 և 32/72 = 5760
  • 13/36, 15/54 և 3/18 = 324
 11. Մի ծորակը ավազանը լցնում է 7 ժամում, իսկ մյուսը՝ 5 ժամում: Ավազանի ո՞ր մասը կլցվի 1 ժամում, եթե երկու ծորակներն էլ բացվեն:
  Լուծում։ 1) 1/7+1/5=12/35

Պատ․՝ 12/35։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s