Բնագիտություն 24.02.2022

Հարցեր ե առաջադրանքներ

  1. Ի՞նչ գործոններով է պայմանավորված ջրի շրջապտույտը Երկրի վրա:

 Ջիր շրջապտույտը կատարվում է օվկիանոսներից ջրի գոլոշիացման իսկ այնուհետև տեղումների միջոցով երկրի մակերևույթին ջրի տեսքով թափվելու հետևանքով:

  1. Ջրի շրջապտույտի ի՞նչ տեսակներ գիտեք:

Տարբերում են ջրի շրջապտույտի երկու տեսակ՝ տեղական կամ փոքր և համաշխարհային կամ մեծ:

3. Որո՞նք են ջրի փոքր և մեծ շրջապտույտները: Paint կամ մկարչական այլ ծրագրով նկարիր ջրի ճանապարհորդությունը։

Երկրի մակերևույթից Արեգակի ճառագայթների ազդեցության տակ ջուրն արագ գոլորշանում է, և գոլորշիները բարձրանում են վեր: Որոշ բարձրության վրա դրանք, սառելով ու խտանա­լով, տեղումների ձևով թափվում են Երկրի մակերևույթին: Եթե այս գործրնթացր տեղի է ունենում սահմանափակ տարածքի վրա, ապա կոչ­վում է տեղական կամ փոքր շրջապտույտ:

Ջուրը օվկիանոսներից գոլորշիանալով քամիների ու օդային զանգվածների միջոցով տեղափոխվում է ցամաքի վրա և տեղնումների ձևով թափվում է ցամաքի վրա: Թափված տեղումները գետերի ու ստորերկրյա ջրերի միջոցով հոսելով նորից վերադառնում են օվկիանոս: Այդպիսի շրջապտույտը կոչվում է համաշխարհային կամ մեծ շրջապտույտ: 

4. Ո՞րն է ջրի շրջապտույտի նշանակությունը բնության մեջ:

Ջրի շրջապտույտի նշանակությունը: Ջրի շրջապտույտր չափազանց կարևոր նշանակություն ունի Երկիր մոլորակի համար:Ջրի շրջապտույտի միջոցով են գոյանում քաղցրահամ ջրի պաշարները ցամաքի վրա: Եթե չլիներ գոլորշացումը, ապա արագ կսպառվեր քաղց­րահամ ջուրը, և կյանք գոյություն չէր ունենա:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s