17․02․2022

Թեմա՝ կրկնություն

 1. Գրե՛ք այն կոտորակը, որին հավասար է տրված բաժինների գումարը
  • 1/7+1/7+1/7+1/7=4/7
  • 1/48+1/48+1/48+1/48=4/48
 2. Բաժինների գումարի տեսքով ներկայացրե՛ք սովորական կոտորակները
  • 7/9=1/9+1/9+1/9+1/9+1/9+1/9+1/9
  • 14/5=1/5+1/5+1/5+1/5+1/5+1/5+1/5+1/5+1/5+1/5+1/5+1/5+1/5+1/5
  • 28/3=1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3+1/3
  • 8/9=1/9+1/9+1/9+1/9+1/9+1/9+1/9+1/9
 3. Քանի՞ աստիճան է ուղիղ անկյան 5/6 մասը: Լուծում։ 1) 90×5:6=75

4. Քանի՞ դմ է

 • 2/5 մ-ը=4դմ
 • 3/20 կմ-ը=15դմ
 1. Աստղանիշի փոխարեն ի՞նչ թիվ գրելու դեպքում կստացվի ճիշտ հավասարություն
  • 6 x 18=(49+5)x2
  • (2x1)x48=96
 2. Կատարե՛ք գործողությունները
  • (93120-3620): (482+234)=125
  • (696259-1435) : (392+2752)=221
 3. Կոտորակների հավասարության պայմանի հիման վրա ստուգե՛ք, թե իրար հավասար են հետևյալ կոտորակները
  • 4/3 և 12/36 հավասար չեն
  • 88/16 և 11/2 հավասար են
  • 21/14 և ¾ հավասար չեն
  • 4/3 և 16/4 հավասար չեն
 4. Աստղանիշի փոխարեն տեղադրեք այն թիվը, որի դեպքում կստացվի հավասարություն
  • 2/5 = 8/20
  • 2/3 = 18/27
  • 7/8 = 21/24
  • 1=2/2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s