Թեմա՝  սովորական կոտորակներ, բաժիններ

 1. Տրված մեծություններից առաջինը երկրորդի, ո՞ր բաժինն է.
  Միլիմետր և մետր 1/1000
  Կիլոգրամ և ցենտներ 1/1000
  Կիլոգրամ և տոննա 1/100
  2. Ինչպե՞ս է կոչվում
  մետրի մեկ տասներորդ մասը=դմ
  օրվա մեկ քսանչորսերորդ մասը=ժ/ր
  3. Քանի՞ րոպե է
  Մեկ երրորդ ժամը
  1/5 ժամը +
  1/30 ժամը
4. Տրված մեծություններից I-ը II-ի, ո՞ր բաժինն է։

ա) րոպե և ժամ –
բ) օր և շաբաթ –
գ) մմ և սմ –
5. Ինչպես է կոչվում
ա) տոննայի 1/10-ը –
բ) րոպեի 1/60-ը –
գ) մետրի 1/10-ը –
6. Քանի՞ րոպե է ։
ա) կես ժամը –30/ր
բ) 1/4 ժամը –4/ժ
գ) 1/12 ժամը –12/ժ
7. Անոթում տեղավորվում է 600 գ ջուր։ Այդ անոթի, ո՞ր մասը պետք է լցնել , որ նրա մեջ լինի 150 գ ջուր։

Լուծում։ 1. 600։150=4գ

Պատ․՝ 4գ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s