Թումանյանական բառարան

Եկվոր-Այլ տեղից եկած, օտարական։

Շռայլ-Անհաշիվ ու առանց խրնայելու ծախսող՝ վատնող։

Կարմրատակել-Կարմրել, կարմիր գույն ստանալ:

Ղաչաղ-Փախստական, իշխանության հետապնդումներից փախած մարդ:

Քոքահան-Արմատահան:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s