Հայոց լեզվի գրքից կատարի՛ր  հետևյալ առաջադրանքները՝ 149, 150

՞վ եկավ-Հայրը եկավ, մայրը եկավ, քույրիկը եկավ։

Ի՞նչը քաղցրացավ-կոնֆետը, թեյը, հյութը։

Տատը ի՞նչ է անում-ճաշ է եփում, հաց է ուտում։

Գիրքը ի՞նչ է լինում-հետաքրքրում, հնանում։

Ինչպիսի՞ շնիկ է-գեղեցիկ, փոքրիկ, մեծ, բոյով։

Ինչպե՞ս գտավ-հեշտ, դժվար։

Երբ եկավ-երեկ, այսոր։

Ի՞նչը վերջացավ-մուլտֆիլմը, ճաշը։

Ո՞վ մտավ-ես, եղբայրըս։

Տղան ի՞նչ արեց-պարեց, երգեց, հիշեց։

Անձրևը ի՞նչ եղավ-եկավ, գնաց։

Ինչպիսի՞ դաս էր-հետաքրքիր։

Ո՞ր զգեստն է հագին-կարմիր, մեծ, դեղին։

Ինչպե՞ս մոտեցավ-դանդաղ, արագ։

Ե՞րբ կգամ-ժամը ութին, հինգին։

Ինչքա՞ն հետաքրքիր է-շատ, նոռմալ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s