Թեմա՝ Բաղադրյալ թվի վերլուծումը պարզ արտադրիչների

 1. Գտե՛ք հետյալ թվերի բոլոր պարզ բաժանարարները
 • 12-2,3
 • 20-2,5
 • 120-2,3,5,
 • 139-139
 1. Հետևյալ թվերը վերլուծե՛ք պարզ արտադրիչների.
 • 96|2
 • 48|2
 • 24|2
 • 12|2
 • 6|2
 • 3|3
 • 1

2x2x2x2x2x3=96

 • 106|2
 • 53|53
 • 1

2×53=106

 • 100|2
 • 50|2
 • 25|5
 • 5|5
 • 1

2x2x5x5=100

 • 1024
 • 704
 • 800
 • 888
 1. Աստղանիշի փոխարեն համապատասխան թվանշաններ գրելով՝ ստացե՛ք հավասարություն:
 • *10 = 2 x * x 5 x 7

Առաջադրանքներ տան համար

1 Գտե՛ք թվի բոլոր պարզ բաժանարարները․ 

9,15,27, 81, 120

2 Հետևյալ թվերը վերլուծեք պարզ արտադրիչների․ 

92, 108, 625, 1024, 704, 888

3 Մի թվի պարզ բաժանարարներն են 2-ը, 5-ը և 7-ը։ Գտե՛ք այդ թիվը եթե հայտնի է, որ այն 125-ից մեծ չէ։ 

4 Գտեք տրված թվերի ընդհանուր պարզ արտադրիչները․ 

18 և 24

25 և 15

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s