Արևմտահայերենի բառարան

Արդախել-տապալվել, կործանվել։

Արդակ-արդուկ, հարթ։

Արդ եվս-հենց հիմա։

Արդյան-ած, Արդի։

Արդու-Արդի։

Արդված-ձև, հորինված։

Արենագույն-ած, արյան գույնի, արնագույն։

Արևմար-գ․ մայրամուտ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s