Թեմա՝ Անկյան տեսակները

  1. Որքա՞ն է փռված անկյան աստիճանային չափը: (180)

2.Որքա՞ն է ուղիղ անկյան աստիճանային չափը: (90)

4.Կատարե՛ք բաժանում

9373 : 721 =13

27200 : 425 =64

39240 : 120 =327

32054 :682 =47

5.Գտե՛ք բաժանման թերի քանորդը.

97: 4 =24

67 : 5 =13

6.Ստուգողական աշխատանքից Հայկի և Արամի ստացած միավորների գումարը 75 է: Եթե Հայկը ստանար ևս 7 միավոր, կունենար այնքան միավոր, որքան ունի Արամը: Քանի՞ միավոր է ստացել նրանցից յուրաքանչյուրը:

Լուծում. (1) 75-7=68 (2) 68:2=34 (3) 34+7=41

Պատ.՝ 34 և 41

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s