23.11.2021📖

Առաջադրանքներ

 1. Ո՞ր թվերին են համապատասխանում A,B,C,D,E,F կետերը
  կոորդինատային ճառագայթի վրա․ A (1), B (5), C (8), D (10), E (11), F (14).
 2. Ի՞ն չ կոորդինատներ ունեն A և B կետերը ։ Ի՞ն չ կոորդինատներ
  ունեն A և B կետերի միջև նշված կետերը։ A (5), B (10). 7 և 9.
 3. A(150) , B(360) և C(30) կետերից ո՞րն է կոորդինատային
  ճառագայթի վրա ավելի աջ գտնվում, իսկ ո՞րն է ավելի ձախ
  գտնվում։ Ավելի աջ-B (360)։ Ավելի ձախ-C (30).
 4. Կոորդինատային ճառագայթի վրա B կետը գտնվում է A(15)
  կետից ձախ։ Ի՞նչ ամենամեծ կոորդինատ կարող է ունենալ B
  կետը, իսկ ի՞նչ ամենափոքր կոորդինատ կարող է ունենալ B
  կետը։ B (14) ամենա մեծ։ B (0) ամենա փոքր։
 5. Գծե՛ք Օ կետից սկիզբ առնող կոորդինատային ճառագայթ։ 10մմ
  երկարություն ունեցող հատվածը վերցրե ՛ք որպես միավոր
  հատված և ճառագայթի վրա նշե՛ք հետևյալ թվերին
  համապատասխանող կետերը․
  O
  A
  B
  C D E F
  O
  A B
  ա)0,1,2,3,4,5,6
  բ)0,3,6,9
  գ)0,2,4,6,8
  6․ Գտե՛ք այն 4 թվերը, որոնք գրված պետք է լինեն չափիչ սարքի
  սանդղակի վրա։
 6. Բերե՛ք չափիչ սարքերի մի քանի օրինակ և ասե՛ք, թե չափման ինչ
  միավորի են համապատասխանում այդ սարքերի սանդղակների
  բաժանումները։ 220, 240, 260, 280, 300, 420․
  Լրացուցիչ
 7. Գծե՛ք ՕA և ՕB տարբեր ճառագայթներ այնպես, որ ՝
  Դրանք լինեն միևնույն ուղղի ճառագայթներ,
  Դրանք միևնույն ուղղի ճառագայթներ չլինեն։
  9․ Տրված են 4 կետեր, որոնցից ոչ մի 3-ը չեն գտնվում մի ուղղի վրա։
  Յուրաքանչյուր 2 կետով ուղիղ են տարել։ Քանի՞ ուղիղ է տարված։
  10․ Գծե՛ք 5սմ երկարությամբ մի AD հատված։ Նրա վրա նշե՛ք այնպիսի
  B և C կետեր, որ ստացված AB և CD հատվածների համար ունենանք՝
  |AB| =2սմ և |CD|=3սմ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s