11․ Դեմքի՞ ուղղությամբ, թե՞ դեպի աջ

Այդ ինչպե՞ս պատահեց՞ որ աջ-ը նշանակեց «ուղիղ»։ Իմաստի այս անցում սովորական երևույթ է ոչ միայն հայերեն, այլև ուրիշ լեզուների համար․ ծանոթ շատ լեզուներում աջ միաժամանակ նշանակում է «ուղիղ» «ճիշտ» անգամ «ճշմարիտ»։ Համեմատեցեք․ ռուսերեն правый «աջ» և правильный «ճիշտ», право «իրավունք», правда «ճշմարտություն»։ Անգլերեն right [ռայթ], ֆրանսերեն droit [դղուա], պահլավերեն ռաասթ ունեն հիշված երեք իմաստներն էլ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s