«Մխիթար Սեբաստացին թվերի աշխարհում» 💯

Գրի՛ր թվային արտահայտությունը և հաշվի՛ր արժեքը․

ա) 5 և 3 թվերի արտադրյալը, 3
բ) 12 թվի կրկնապատիկը,
գ) 35 և 4 թվերի քանորդը,
դ) 5 թվի եռապատիկը,
ե) 2 և 3 թվերի գումարի կրկնապատիկը,
զ) 6 և 4 թվերի արտադրյալը,
է) 7 և 2 թվերի արտադրյալի կրկնապատիկից 3-ով փոքր թիվը,
ը) 4 թվի և 6 թվի կրկնապատիկի արտադրյալը։

2. Հաշվի՛ր նշված թվերի կիսագումարը․
ա)  6   և 24;   բ) 13   և 49;   գ) 91   և 33;   դ) 101 և 9:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s