21․10․2021

(25×7):5=25:5×7=35

(2×3):2=2:2×3=3

 1. 45399 թիվը գրի՛ առեք կարգային գումարելիների գումարի տեսքով։ 4տաս հազարյակ+5 հազարյակ+3 հարյուրյակ+9 տասնյակ+9 միավոր։
  • 25 բնական թվին աջից կցագրել 1, իսկ ձախից՝ 2: <2251> Արդյունքից հանել տրված թիվը։ 2251-25=2226
 2. Օգտագործելով բաշխական օրնեքը ՝ հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով․
  • 106‧58-106‧48 = 58-48×106=1060
 • 104·25+104·35+104·40 =20+35+40×104=9880
 • Օգտագործելով բաժանման հատկությունները՝ հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով.
 • (250+4500):50 =250:50×4500=22.500
 1. (490·200):70 =490:70×200=1400
 2. Հաշվեք արտահայտության արժեքը կիրառելով բաշխական օրնեքը․

60‧(12+38) =38+12×60=3000

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s