Թեմա՝ Բնական թվերի գումարման հաշվեկանոնը և նրա բացահայտումը

324+768=1092

324=3×100+2×10+4×1

768=7×100+6×10+8×1

Գրեք որև է երկու եռանիշ թիվ որոնց գումարը եռանիշ է և երկու եռանիշ թիվ որոնց գումարը քառանիշ է։

222+333=555

900+100=1000

Աստղանիշի փոխարեն տեղադրեք <>=

3x(18-9)+6×7<24:3:2+91

(51-3)x2-30>105:3-2x(17-3)+5

Աղջիկը երկու տարեկան է։ Հայրը նրանից մեծ է 30տարով։ Քան՞ի անգամ է հայրը մեծ աղջկանից։ Հայրը քան՞ի տարեկան կլինի 4 տարուց։

Հայր-30 տարեկան

Աղջիկ-6 տարեկան

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s