29․09․2021

Կատարիր բազմապատկմում օգտվելով բազմապատկման տեղափոխական օրենքից։

4x17x25=4x25x17=1.700

30x24x50x20=50x20x30x24=1000×720=720000

50x42x40x2=50x2x40x42=168.000

14 օրում Դարփինը պետք է պատրաստեր 280 պայտ ամեն օր պատրաստելով հավասար քանակությամբ։ Սակայն նա օրական 8 պայտով ավելի է պատրաստում։ Քանի օրում Դարփինը պատրաստեց պատվերը։

Պատ․՝10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s