Բնական թվերի բազմապատկում

4792+4792+4792+4792=4×4792

Թիվը ներկայացրեք մեկից տարբեր երկու թվերի արտադրյալի տեսքով

Ա-24

Բ-32

Գ-46

Կատարեք գործողությունները

Ա․ 30×47+80:16=1415

Բ. 135×20-1024=2572

Գ. 11.916:18-2.348:4=75

Որքան ժամանակ է անցկացնում սովորողը դըպրոցում այն օրը երբ ունի 4 դաս՝ հյուրաքանչյուրը 45 րոպե, դասամիջոցներից երկուսը տևում է 15 րոպե, իսկ մեկը՝ 20։

Լուծում։ 1․ 45×4=180 2. 30+20=50 3.18+50= 3ժամ 50րոպե

Պատ․՝ 3ժամ 50րոպե

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s