ՆՅՈՒԹԵՐԻ և մարմիննր

Առաջադրանք 1
Թվարկեք 2–ական նյութ, որոնք սովորական պայմաններում հետևյալ վիճակներում են.
ա) պինդ-սառույց բ) հեղուկ-ջուր գ) գազային-գոլորշի

Առաջադրանք 2
Թվարկեք առնվազն 5 նյութ, որից կարելի է բաժակ պատրաստել։ Փայտ, Ապակի, Կավ, Ոսկի, Արծաթ:

Առաջադրանք 3
Առանձնացրեք ստորև տրված նյութերը և տեղադրեք աղյուսակի համապատասխան սյունակներում` պինդ —  հեղուկ  — գազային
Պղինձ, ջուր, կաթ, նավթ, ոսկի, ապակի, թթվածին, գոլորշի, ջրածին, փայտ, պողպատ, արծաթ, ոսկի:

Պղինձ- Պինդ

ջուր- հեղուկ

կաթ-հեղուկ

նավթ-հեղուկ

ոսկի-պինդ

ապակի-պինդ

թթվածին-Գազային

գոլորշի-Գազային

ջրածին-Գազային

փայտ-Պինդ

պողպատ-պինդ

արծաթ-պինդ

ոսկի-պինդ

download-2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s