Բնական թվերի գումարումը․ գումարման տեղափոխական օրենք

Հաշվել արաջին չորս կարգային գումարելիների գումարը։

1+10+100+1000=1111

Գրեք, որև է եռանիշ թիվ, որոնց գումարը քառանիշ թիվ է։

600+500=1100

Մեքենան արաջին օրը անցել է 115 կմ, երկրորդ օրը՝15 կմ ավելի։ Երրորդ օրը անցել է 10 կմ ավելի, քան արաջին երկրու օրում։ Քանի կմ է անցել մեքենան 3 օրում միասին։ Պատ․՝ 500 կմ

Եթե թիվը գումարենք ինքը իրեն և ավելացնենք 15 կստանանք 137։ Որն է այդ թիվը։ (1) 137-15=122 (2) 122:2=61 Պատ․՝ 61

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s