Լեզվական աշխատանք  8, 9, 10։

  1. գ) 2. բ) 3.ա)

Երդ-արդ, երգ։ որբ-որդ, երբ։ Որթ-որբ, որջ։ Որձ-որթ։ Որս-որջ։ Հորդ-հարդ։ Հարդ-հորդ։ Ուղտ-տղա։ Աղտ-ուղտ։ Գիրք-դիրք։

Հնչել-ձայնել, հնչյուն-ձայն, բարեհունչ-գեղեցկաձայն, հնչեղ-ձայնեղ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s